EmpINOVAS İlgili Alanlar

  • Elektronik, savunma, optik-fotonik, siber güvenlik, biyomedikal uygulamalar,
  • Bölgesel kalkınma ve girişimcilik
  • Bilgi, Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji yönetimi.