Yazılar

Dev projenin yol haritası belirleniyor

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi sosyal tesis alanında 4 bin 600 metrekarelik bir alan üzerinde inşaatı devam eden ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı’nın Teknik Yardım Projesi Yenilikçilik Odak Grup Toplantıları devam ediyor. Daha önce Çorum, Amasya ve Sinop’ta gerçekleştirilen Yenilikçilik Odak Grup Toplantısı’nın dördüncüsü ise, Samsun TSO ev sahipliğinde Samsun’da gerçekleştirildi. Proje kapsamında, metal sanayine yönelik Bölgesel Yenilikçilik Sistemi Kurulması için bir yol haritası geliştirmek için düzenlenen toplantıya sektördeki öncü firmalar, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Karadeniz Bölgesi’nde ilk olacak
Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Bülbüloğlu, finansmanı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı IPA-1 kapsamında gerçekleştirilen projenin Karadeniz Bölgesi için büyük önem taşıdığını söyledi. Laboratuvar bina inşaatının devam ettiğini belirten Bülbüloğlu, “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sözleşme makamı, odamızın da proje faydalanıcısı olduğu projede Çorum, Amasya, Sinop ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odaları da paydaşlarımız olarak yer alıyor. Proje ile birlikte bölgemize orta ve uzun vadede katma değer oluşturacak uluslararası akreditasyona sahip bir metal laboratuvarı ile nitelikli uzmanların kazandırılması beklenmektedir. Toplantımızın en önemli hususu, siz değerli katılımcıların görüşlerini alarak, ilerleyen süreçte oluşturulacak olan yol haritası için bir takım veriler toparlayabilmektir. Elde edeceğimiz görüş ve öneriler daha sonra oluşturulan üst kurul tarafından şekillendirilecek ve metal sektöründe yer alan çok sayıda firmanın gelişimine katkıda bulunabilmek amacıyla, yenilikçilik yol haritası olarak bilgilerinize sunulacaktır” dedi.

Amaç, KOBİ’lerin inavasyon alt yapılarını güçlendirmek
Proje Teknik Destek Ekibi Takım Lideri Atila Tezeren, inşaatı devam eden laboratuvarın geldiği nokta hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Projenin tedarik ihalesinin sonuçlandığını ve onay için Avrupa Birliği’ne gönderildiğini belirten Tezeren, “Muhtemelen 15 Ocak’tan sonra onun da onayı gelecek. Bizim birinci ve üçüncü bileşendeki çalışmalarımız tamamlandı. Sadece eleman alımına bağlı olarak yoğun eğitimlerin yapılacağı bir süreç bizi bekliyor. İlk eleman alımlarımızı da Nisan ayı başı gibi yapacağız. Haziran ayı içerisinde de bu süreci tamamlayarak yolumuza devam edeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının amacı, bölgemizdeki KOBİ’lerin inovasyon alt yapılarının güçlendirilerek, yol haritasının belirlenmesidir. Ocak ayı içerisinde de çalışmaları değerlendirmek amacıyla üst kurul toplantısı yapacağız. Akabinde odak grup toplantılarını yaptığımız illerde aynı şekilde çalıştay organize edeceğiz. Olabildiğince farklı katılımcılarla toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Fikir alışverişinde bulunuldu
Ardından Prof. Dr. Celal Zaim Çil, pratik ve teorik olarak katılımcıları bilgilendirdi. Daha sonra ise bölgedeki firmaların inovasyon ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasına yönelik alt yapı ve destek mekanizmalarının tartışıldığı toplantı kapsamında katılımcılar fikir alışverişinde bulundular.

Kaynak : http://www.habergazetesi.com.tr/haber/350418/dev-projenin-yol-haritasi-belirleniyor