EmpINOVAS’ın VİZYONU

Bilginin keşfi, paylaşımı ve uygulanmasının geliştirilmesi amacıyla karşılıklı güvene dayalı işbirlikleri oluşturmak ve fikri mülkiyetler geliştirilmesine katkıda bulunmak.