Elektronik, fotonik ve biyomedikal, siber güvenlik konularında fikri mülkiyet (IP) üretme, ürün tasarlama ve prototipleme amacı ile proje yapma,

 
Seri üretim yapmamak, ilgili alanlarda, ortaklıklar da oluşturarak, öncelikle hibeler (TÜBİTAK, KOSGEB, AB vd.) kullanarak veya uygun sermaye destekleri ile (kredi, ortaklık vd.) yenilik içeren, katma değerli ürünler, hizmetler tasarlamak, bunları patentlemek ve prototiplemek.

Bölgesel Kalkınma, Rekabetçilik, girişimcilik alanlarında ulusal ve AB kaynakları ile aşağıdaki alanlarda ilgili paydaşlarla ortak projeler yapma konularını kapsar.

 

  •  KOBİ’ler,
  • girisimcilik,
  • rekabetcilik,
  • inovasyon,
  • teknoloji kuluçkaları,
  • bölgesel strateji,
  • bölgesel inovasyon sistemleri,
  • kumelenme,
  • yerel kalkınma ve
  • bu konularla ilgili AB’nin program ve politikaları