Bilgi Yönetimi, Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi eğitimi, Dünyadaki büyük girişimcilerin hayatlarından çıkarılacak dersler ve Bölgesel Kalkınma,

Bilgi Yönetimi :

Veri, enformasyon ve bilgi, açık bilgi ve örtük bilgi, bilgi ile ilgili süreçler, bu süreçleri geliştirmek için kullanılan mekanizmalar ve teknolojiler, şirketlerde bilgi yönetimi mekanizmalarının ve süreçlerinin oluşturulması, teknolojilerin edinilmesi ve şirketin amaçlarına daha etkin ulaşımının sağlanması (2 saatlik seminer veya bir günde 6 saatlik ders)

Ar-Ge ve İnovasyon :

Ar-Ge nedir, İnovasyon nedir, birbiri ile ilişkileri, inovasyon tipleri, Ar-Ge ve inovasyon süreçleri nasıl oluşturulur ve geliştirilir, nasıl ölçülür, şirket Ar-Ge ve İnovasyonu nasıl yönetir, bilginin paylaşımı, transferi (yatay ve düşey) ve keşfi, bunlarla ilgili süreçlerin oluşturulması, şirketteki bilginin korunması ve geliştirilmesi, şirketin stratejik yönetimi, kümelenme ve inovasyona katkısı (2 saatlik seminer veya bir günde 6 saatlik ders)

Dünyadaki büyük girişimcilerin hayatlarından çıkarılacak dersler :

Sam Walton,

Ray Croc,

Richard Branson,

Howard Schultz,

Steve Jobs,

Warren Buffet

gibi büyük girişimcilerin hayatlarından çıkarılacak girişimcilik, inovasyon ve yönetim dersleri (her bir girişimci için 2 saatlik seminer veya hepsi birden bir günde 6 saat olmak üzere iki günde toplam 12 saat ders)

Eğitimin yeri :

Eğitim alan kurumun kendi tesisleri veya uygun başka bir ortam (otel, üniversite vb. konferans tesislerinde)

Kimler bu eğitimleri alabilir?

Şirketler, kurumlar, üniversiteler

Eğitim sonrası yapılacaklar

Eğitim ile ilgili kısa bir sınav ve eğitim sonu anketi yapılacak, eğitim alıp bu sınava girenlere sertifika verilecek

Analog Elektronik, Sayısal Elektronik ve VHDL Eğitimi konularını kapsar.

İçerik : Bu eğitimler daha önce konusunda uzman akademisyenler tarafından hazırlanmış olan ders notları takip edilerek verilecektir. Analog elektronik temelleri, analog elektronik tasarım yöntemleri, sayısal elektronik temelleri ve tasarım yöntemleri, Field Programmable Gate Array (FPGA) kavramı, temelleri, VHDL donanım programlama, FPGA ile tasarım uygulamaları. Eğitimler ortalama 42 saatlik (günde 3 saat, 14 gün) bir sürede verilecektir.

Eğitimin yeri :

EmpINOVAS merkezi

Kimler bu eğitimleri alabilir?

Şirketler, kurumlar, kişiler

Eğitim sonrası yapılacaklar

Eğitim ile ilgili sınavlar (küçük sınav, ara sınav ve bitirme sınavı) ve eğitim sonu anketi yapılacak, eğitim alıp bu sınava girenlere sertifika verilecek