Yurtdışında ve yurtiçinde ilgi duyduğumuz alanlarda çalışan yabancı ve yerli firmalara veya yerli kurumlara danışmanlık yapma konularını kapsar.

Özellikle farklılaştığı ve ülkemizde bulunmayan ve ülkemizin bir ihtiyacını karşılayan katma değerli ürün veya hizmet ürettiği değerlendirilen yabancı firmaların Türkiye’de nasıl başarılı olabilecekleri konusunda onlara tavsiyelerde bulunmak, ofis ortamı sağlamak, Türkiye’ye geldiklerinde onlarla ilgilenmek, onlarla birlikte değerlendirmeler, fizibilite analizleri yapmak, onlarla birlikte teklifler hazırlamak. Bu firmaların istekli olması halinde onları uygun yerli firmalarla karşılaştırmak, işbirliğini ve teknoloji transferini kolaylaştırmak.

Bölgesel Kalkınma, rekabetçilik ve girişimcilik alanlarında AB destekli projelerde yurtdışı ve yurtiçi paydaşlarla işbirliği yapmak, onlarla birlikte ülkemizdeki ihalelere katılmak ve bu kapsamda onlara danışmanlık yapmak.

İlgili alanlarda değerlendirmeler yapmak, fizibilite, iş modeli, strateji yapmak isteyen firmalar ve kurumlara bu alanlarda danışmanlık yapmak. Bu tip kuruluşların danışma kurullarında, yönetim kurullarında görev alarak onların bilgiyi, teknolojiyi ve inovasyonu yönetmelerine yardımcı olmak.