15 Mayıs 2018 Gazi Üniversitesi, 1. Işık ve Işık Temelli Teknolojiler Sempozyumu