"Girişimcilik, liderlik ve inovasyon

konusundaki kitabımın bir bölümünü

siz okurlarımla paylaşmak istiyorum."

Sen (de) Yapabilirsin

Lütfen tıklayınız.

Eğitim

– Bilgi Yönetimi, Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi eğitimi, Dünyadaki büyük girişimcilerin hayatlarından çıkarılacak dersler ve Bölgesel Kalkınma,
– Analog Elektronik, Sayısal Elektronik ve VHDL Eğitimi konularını kapsar.

Danışmanlık

Yurtdışında ve yurtiçinde ilgi duyduğumuz alanlarda çalışan yabancı ve yerli firmalara veya yerli kurumlara danışmanlık yapma konularını kapsar.

Proje

– Elektronik, fotonik ve biyomedikal, siber güvenlik konularında fikri mülkiyet (IP) üretme, ürün tasarlama ve prototipleme amacı ile proje yapma,
– Bölgesel Kalkınma, Rekabetçilik, girişimcilik alanlarında ulusal ve AB kaynakları ile aşağıdaki alanlarda ilgili paydaşlarla ortak projeler yapma konularını kapsar.